نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده
بلاگ

اخبار و اطلاعیه ها

104 بازدید 2022-01-05 12:17:00

چالش تکولوژی باتری

مسئله تکنولوژی باطری را می‌توان مانع اول در حوزه فنی پرنده هوایی مطرح کرد زیرا با فرض طول عمر 500 شارژ برای باتری، در حدود 60 درصد از هزینه‌های عملیاتی پرنده را در بر می‌گیرد. همچنین به دلیل اینکه وزن باتری در حدود 1/3 وزن خالی پرنده را تشکیل می‌دهد، میزان اندکی افزایش چگالی انرژی باتری می‌تواند برد پروازی پرنده را افزایش دهد. 
داشتن ظرفیت ذخیره‌سازی بالا و وزن کمتر دو مؤلفه اصلی در توسعه باتری هستند. برای ساخت و توسعه پرنده‌های الکتریکی باصرفه اقتصادی و داشتن برد و وزن محموله مورد انتظار، چگالی انرژی باتری‌ها باید حداقل در حدود 500𝑊ℎ/𝐾𝑔 باشد، در حالی‌که بالاترین چگالی انرژی در بین باتری‌های تجاری کنونی بین 150𝑊ℎ/𝐾𝑔 تا 250𝑊ℎ/𝐾𝑔 است. چگالی انرژی باتری‌های لیتیوم سولفور تجاری کنونی 350𝑊ℎ/𝐾g است. 
طبق مطالعات موسسه Roland Berger تحقیقات در حال انجام بر روی باتری‌های لیتیوم-یون چگالی آن‌ها را تا اواسط دهه 2020 به میزان 400𝑊ℎ/𝐾𝑔 تا 450𝑊ℎ/𝐾𝑔 خواهد رساند.
البته به غیر از چگالی انرژی باتری، مسائلی همچون سرعت شارژ مجدد و چرخه عمر طولانی باتری نیز اهمیت دارد.