نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده
خودروی پرنده

سوالات متداول

سوالات متداول

تعریف حمل و نقل هوایی پیشرفته

به فعالیت هایی در حوزه توسعه هوانوردی پایدار، ایمن و مدرن که به ارائه طرح هایی به هدف کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و... منجر می شود حمل و نقل هوایی پیشرفته گفته می شود.

رویداد به صورت مجازی برگزار می شود یا حضوری؟

با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا و به دلیل راحتی شرکت کنندگان ساکن در خارج از تهران، حضور تیم ها برای شرکت در مسابقه طراحی الزامی نیست اما مراسم افتتاحیه و اختتامیه به صورت حضوری برگزار می شود.

نحوه ثبت نام چگونه است؟ هزینه آن چه مقدار است؟

برای ثبت نام می بایست به قسمت ثبت نام در سایت مراجعه کرده و اطلاعات اعضای تیم را وارد نمایید هزینه شرکت در مسابقه به صورت انفرادی هر نفر 390 هزار تومان است که در صورت مشارکت به صورت تیمی به ازای هر عضو مبلغ 10 هزارتومان از مبلغ انفرادی برای ثبت نام کم می شود. در صورت همراهی یک عضو هیئت علمی به عنوان مشاور تیم، هزینه ثبت نام 20 درصد کاهش می یابد. همچنین در صورت معرفی تیم از طرف انجمن علمی دانشکده ها هزینه ثبت نام 10 در صد کاهش می یابد.
در صورت استفاده تیم ها از هر دو فرصت تخفیف ، سقف کاهش مبلغ هزینه ثبت نام 25 درصد می باشد.

مزایای شرکت در مسابقه

منتخبین مسابقات، تیم های برتری بوده که با توجه به امتیازات اخذشده در بخش های مختلف، رتبه بندی می شوند مورد حمایت مادی و معنوی برای ادامه کار از جمله ساخت نمونه مقیاس شده قرار خواهند گرفت. جوایز و حمایت های مادی و معنوی مسابقه ملی طراحی عبارت است از:
الف) جوایز نقدی اهدایی به تیم های برتر "طراحی مفهومی خودروی پرنده":
- تیم اول: یک میلیارد ریال
- تیم دوم: 600 میلیون ریال
- تیم سوم: 400 میلیون ریال
ج) امکان مصاحبه و جذب توسط شرکت های برگزارکننده و حامی رویداد
د) اعطای تسهیلات به تعدادی از تیم ها با هدف ساخت طرح های برگزیده در فاز دوم مسابقه با توجه به خروجی طرح ها
ه)اعطای امتیاز نخبگی به شرکت کنندگان برتر

در طی برگزاری رویداد چه آموزش هایی در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد؟

کارگاه های عمومی نظیر آموزش خلاصه روند طراحی و آشنایی با خودروی پرنده، آموزش نرم افزارهای تجاری پرکاربرد و... در دستور کار تیم آموزشی برگزار کننده رویداد قرار دارد.

برنامه زمانی مسابقات به چه صورت هست؟

برنامه زمانی در صفحه اصلی سایت رویداد قرار داده شده.

آیا حمایت هایی برای ساخت محصول طراحی شده انجام می گیرد؟

این رویداد از ابتدا دو مرحله ای طراحی شده و تیم برگزار کننده سعی دارد تا تامین مالی مورد نیاز جهت تبدیل طرح های برگزیده مسابقه به محصول انجام دهد.