نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده
معرفی برگزار کنندگان

مسابقه

موضوع مسابقه فاز اول (طراحی)

موضوع فاز اول برگزاری این مسابقات، "طراحی مفهومی هوارو" با عنایت به الزامات مطرح شده در دفترچه قوانین مسابقه می باشد. الزامات فنی مربوط به این موضوع در قسمت بعدی آورده شده است.
طراحی مفهومی هوارو: هوارو یک وسیله نقلیه هوایی و ترکیبی از خودرو، هواپیما و هلی کوپتر می باشد. اما به طور کلی، به دلیل شرایط حاکم بر پرواز و ملاحظات سخت گیرانه تر آن، در طراحی این وسیله از اصول طراحی هواگرد باید به طور کامل تبعیت شود. این اصول، مبتنی بر یک نگاه جامع و سیستمی بوده و در خلال آن، یک مسیر پیوسته و گام به گام سپری می شود. با استناد به مراجع طراحی هواگرد، در فاز طراحی مفهومی، تعیین دقیق ماموریت، مجموعه اقدامات و محاسبات برای رسیدن به اجزای بدنه و پیکربندی بهینه، معماری، طراحی سازه و انتخاب/طراحی سامانه های مختلف و شرح عملکردی آن ها صورت می پذیرد.

مقررات تیم های شرکت کننده

تیم های شرکت کننده با برخورداری از روحیه نوآوری بالا و نزدیکی به فضای علمی دانشگاهی، می توانند در فاز اول با طراحی طرح های نو و مناسب استفاده در کشور به غنای بیشتر مسابقه کمک کنند. مقررات مطرح شده در این قسمت، به منظور ایجاد نظم و هماهنگی بهتر و فراهم سازی محیط شاداب و علمی در مسابقات می باشد. در ادامه مقررات لازم برای شرکت در مسابقه آورده شده است :
الف) تعداد اعضای هر تیم "طراحی مفهومی هوارو" بین 1 تا 10 نفر می باشد.
ب) هر یک از اعضای گروه ها فقط می تواند در یکی از تیم ها عضویت داشته باشد.
ج) گروه ها باید اطلاعات عمومی اعضای خود شامل ترکیب دانشجویان در حال تحصیل، فارغ التحصیلان، افراد شاغل در صنعت و سایر افراد را به دبیرخانه مسابقه اعلام نمایند. یكی از افراد تیم باید به عنوان مسئول تیم معرفی شود که فقط یک بار با رای حداقل دوسوم اعضا قابل تغییر است .
د) تمامی تیم ها ملزم به رعایت برنامه زمانی اعلام شده توسط دبیرخانه مسابقه و همچنین استانداردهای طراحی بوده و عدم رعایت آن شامل امتیاز منفی می شود .
ه) هر تیم می تواند یكی از اعضای هیأت علمی دانشگاه را به عنوان مشاور علمی تیم معرفی نموده و طراحی را به تایید ایشان برساند .
و) طبقه بندی اطلاعات طرح ارائه شده در مسابقه و حفاظت از اسناد باید توسط تیم های شرکت کننده تا پایان مسابقه انجام شود و مسئولیت افشای اطلاعات به عهده تیم های شرکت کننده است .
ز) تمامی شرکت کنندگان در مسابقه باید به موازین شرعی و اخلاق حرفه ای پایبند بوده و حافظ اعتبار و احترام افراد تیم خود و سایر تیم های شرکت کننده باشند .
ح) ثبت نام در مسابقه به معنای پذیرش تمامی قوانین مسابقه و داوری ها، توسط تیم های شرکت کننده بوده و هرگونه تخلف از قوانین مسابقه، شامل امتیازهای منفی خواهد بود .
ط) اگر تیمی در فرآیند برگزاری مسابقه منصرف شده و یا تغییری در ترکیب تیم داشته باشد، مسئول تیم باید به صورت کتبی به دبیرخانه مسابقه اطلاع دهد.