نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده

گامنامه مسابقه

عنوانزمان آغاززمان پایان
ثبت نام تیمها20 بهمن 1400 10 اسفند 1400
ارسال پروپوزال‌ها * 20 فروردین 1401
ارائه پیشرفت 50 درصدی * 13 خرداد 1401
ارسال طرح نهایی * 21 مرداد 1401
دفاع از طرح ها 22 مرداد 1401 26 مرداد 1401
اعلام تیم‌های برتر * 9 شهریور 1401
اختتامیه و اهدای جوایز 15 شهریور 1401 *