نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت خودروی پرنده
معرفی برگزار کنندگان

درباره ما

موضوع و مقررات مسابقه

معرفی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی عماد امیرکبیر

موسسه ای برخاسته از دل جوانان متخصص، با انگیزه و دغدغه مند دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که کار ویژه خود را رفع تهدید، رفع نیاز و حل مسائل و چالش های صنعتی کشور با استفاده از ابزارهای مختلف می داند.
مسائل، چالش ها و مشکلات پیش روی کشور در حوزه های مختلف فنی مهندسی در موسسه مورد مطالعه و رصد قرار می گیرد. این مسائل با استفاده از روش های متعددی قابل رفع شدن هستند اما با توجه به نگاه ماموریتی به حل مسائل، موسسه خود را محدود به استفاده از یک روش خاص نمیکند. این روش ها می تواند شامل تعریف و اجرای پروژه، همکاری با سایر نهادها و موسسات، برگزاری کنفرانس، نشست های تخصصی، مسابقات مساله محور، دوره های آموزشی برای کارآفرینان و ... باشند. گروه هوافضا پژوهشکده با گردهمآیی فارغ التحصیلان مشغول در صنعت و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در سال ۹۹ شکل گرفت.